ENQUADERNACIONS PLANELLA i FILLS, S.L.

Enquadernacions Planella i Fills és una empresa fundada l’any 1951 a Salt (Província de Girona) per Esteba Planella Bernatallada. Dedicada a l’enquadernació i restauració de llibres, de manera artesanal, Protocol Notarial, Registres de la Propietat i Mercantils, Arxius Històrics, Documents Oficials, Ministeris, Bibliòfils, Biblioteques i particulars. Percussors en l’implantació de corretges de cuir en el Protocol Notarial i inscripció dels lloms amb impressió tipogràfica.

Planella i Fills està regentada pels seus fills, en el sector de l’enquadernació i restauració de llibres, de manera artesanal, porta una trajectòria de més de 65 anys en les arts del llibre, donant servei als nostres clients.

L’implicació total i atenció a petits detalls han definit els nostres treballs des dels inicis fins el dia d’avui, aconseguint uns resultats de màxima satisfacció en els nostres clients.

En els nostres dies, l’enquadernació, com totes les Arts, s’ha convertit en un procès industrial. Tot i això, Planella i Fills, com a professionals i amants de tots els estils i èpoques de l’enquadernació, no perdem l’ocasió de conservar l’antic esplendor en les arts del llibre, utilitzant tècniques tradicionals i compaginant-les amb les més novedoses.

Tots els nostres treballs i materials d’enquadernació i restauració segueixen estrictament les normes i requisits del Col.legi Notarial (art. 276 del Reglament Notarial) i sota els paràmetres de Preservació, Conservació i Restauració de Llibres i Documents (establerts dins dels Estudis RAMP).